Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval (BSA) is een  afvalstroom die vrijkomt bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaam- heden. BSA wordt door afvalsorteerinstallaties uitgesorteerd in hout, metalen en  plastics. Deze materialen worden voor 50% gerecycled tot nieuwe toepassingen.

 

Elektronisch afval
WEEE staat voor ‘waste of electrical and electronical equipment’ en betreft kleine elektrische en elektronische (huishoudelijke) apparaten. Op verwerkingslocaties van Coolrec worden deze apparaten ontmanteld, geshredderd, gesorteerd in verschillende deelstromen (vooral metalen en kunststoffen) en geschikt gemaakt voor verdere
recycling. Afhankelijk van de kwaliteit kunnen deze gescheiden stromen ingezet worden als grondstof voor allerlei nieuwe metaal- en kunststofproducten.

 

Folie
Dit zijn transparante, schone folies die bij voorkeur apart worden ingezameld om vervolgens voor 98% gerecyled te worden tot verpakkings-, noppen- en stretchfolies. Dit wordt samen met papier en karton ingezameld.

 

Frituurvet
Frituurvet wordt vooral ingezameld bij restaurants en andere eetgelegenheden. Gebruikt frituurvet dat afkomstig is uit keukens heeft een hoge energiewaarde en is alleen daarom al erg waardevol. Het ingezamelde vet wordt gereinigd
en verwerkt bij gespecialiseerde vetveredelaars, die het opwerken tot duurzame biodiesel. In sommige gevallen kan het vet ook gebruikt worden voor de productie van onder meer zeep- en cosmeticaproducten.

 

GFT
Groenafval wordt voor 90% verwerkt in grote composteringsinstallaties, die het composteringsproces tot compost door middel van beluchtingstechnieken versnellen. Compost vormt een natuurlijke voedingsbron voor onder meer de tuin- en akkerbouw.

 

Glas
Bij glasinzameling wordt het hol en bol glas op onze locaties gescheiden van dopjes, kroonkurken en andere materialen. Om vervolgens voor maar liefst 98% gerecycled te worden tot flessen, glazen en andere producten.

 

Hout
Bij houtinzameling wordt het (on)behandeld hout van elkaar gescheiden (a-hout en b-hout). Vervolgens worden stoorstromen als kunststof en metaal zoveel mogelijk verwijderd. Het meest kwalitatieve hout wordt voor 68% gerecycled tot spaanplaten en pallets. Minder kwalitatief hout recyclen we voor 8% tot bodembedekker.

 

Organische reststoffen
82% van al het materiaal wordt gerycled. Na inzameling worden de verpakkingen machinaal gescheiden van de organische materialen. Het organische materiaal wordt vergist waarbij net als bij swill duurzame energie vrijkomt. Het verpakkingsmateriaal wordt verbrand en omgezet naar energie.

 

Papier / karton
Papier en karton worden samen als 1 stroom ingezameld. Het wordt handmatig en mechanisch gescheiden tot verschillende kwaliteiten, waarna ze worden verkleind, gebaald en voor 79% gerecycled tot dozen, kranten en issueproducten.

 

Puin
Alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en van betonconstructies zonder verontreiniging zoals: stenen, puin, vloertegels, muurtegels, cementresten e.d. Het kan namelijk voor 99% hergebruikt worden voor de aanleg van wegen en de bouw van civiele werken.

    Putvet
Putvet is vet dat gescheiden wordt in zogenaamde vetvangputten, die bij onder meer horecalocaties tussen de keuken en het riool geplaatst zijn. In deze putten worden weggespoelde vetten afgevangen, zodat ze niet in het riool terechtkomen. Het ingezamelde vet wordt samen met swill verwerkt in een vergister, waar biogas wordt opgewekt. Na de vergisting wordt het overige materiaal gebruikt als meststof.


 

Restafval
Restafval is de verzamelnaam voor het afval dat overblijft dat niet gerecycled kan worden. Het wordt omgezet naar grondstof en duurzame energie.


 

Schroot
Op verwerkingslocaties wordt schroot ontdaan van verontreiniging. Nadien wordt er gesorteerd op koper, aluminium, brons en overige. En zo kunnen we weer 96% van het schroot als grondstof herbruiken voor nieuwe metaalproducten en componenten.

 

Swill
Swill is een samenstelling van etensresten die vrijkomen op plekken waar voedsel bereid of genuttigd wordt. Het kan een zeer waardevolle stroom zijn (94% is recycleerbaar) middels een vergistingsproces omgezet tot biogas.

 

Vertrouwelijk afval
Oude archieven, dossiers en andere waardevolle papieren worden vertrouwelijk vernietigd door middel van het DestraData - archiefvernietigingsconcept.